Okul Öncesi Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları; algılama, dikkat toplama, kelime dağarcığını arttırma, sözlü anlatımlara teşvik etme, el ve göz koordinasyonları, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve karşılaştırama yapabilme gibi zihinsel işlevleri kolaylaştıracak etkinlikleri kapsar.