Gruplama Çalışmaları

Gruplama çalışmaları, çocuklara ayırma becerisi kazandıran bir etkinliktir. Çocukların sınıflandırma yapabilmeleri için nesneler arasındaki  benzerlik ve farklılıkları fark etmeleri gerekmektedir. Bu çalışmalar varlıkları ve olayları düzenlemeye ve böylece öğrenilenleri anlamlandırmaya yardımcı olur.