Örüntü ve Olay Sıralama Çalışmaları

Örüntü ve olay sıralama çalışmaları, çocuklarının zihinsel gelişimini destekleyen önemli çalışmalardandır. Mantıksal kavrama, akıl yürütme, hafızada tutma gibi bir kaç becerinin aynı anda aktif olmasını sağlar ve dikkatin yoğunlaşmasını gerektirir.