Sıralama Çalışmaları

Olaylar ve resimleri oluş sırasına göre sıralama çalışmaları, çocuklarda neden sonuç ilişkisinin kurulmasını sağlar ve zihinsel gelişimleri için oldukça etkili ve önemli çalışmalardır.