Drama Etkinlikleri

Drama, çocuğun kendini özgürce ifade etmesinde, demokratik, hoşgörülü, bir kişilik geliştirmesinde, işbirliği yapabilmesinde ve kendini tanımasında etkili bir yöntemdir. Çocuklarda işbirliği becerisinin gelişimi için fırsatlar sunmaktadır.