Şiir; duygu ve düşüncelerin ölçülü bir şekilde ifade edildiği bir söz sanatıdır. Şiirler çocukların algılamalarını, duygularını ifade ediş biçimlerini, sözcük dağarcıklarını ve dikkat sürelerini artırmada etkilidir.